Forum.jpg

Hva vi gjør

Start ønsker å bidra til at unge gründerspirer kan knytte verdifullt nettverk, få kompetanse om verdiskaping og realisere sine ideer. Vi skal skape kultur for innovasjon og entreprenørskap blant studenter i Norge, og sørge for synergieffekter mellom disse, akademia og næringsliv.

DSC00229.JPG

Tilrettelegger for innovasjon og entreprenørskap

Start er en studentorganisasjon som promoterer innovasjon og entreprenørskap ved ulike norske institusjoner og i media. Dette skjer gjennom forskjellige arrangementer og caser som holdes av våre lokallag i samarbeid med næringslivet.

Gjennom en slik satsing ønsker at flere studenter ser på gründerskap som en mulig karrièrevei, samt utruste våre medlemmer og deltagere med de kunnskapene som skal til for å best mulig kunne utvikle seg selv og sin arbeidsplass i framtiden.

DSC06329.JPG

Støttespiller for lokallagene

Start Norge er til for hjelpe hvert enkelt lokallag med å oppnå sine mål og sørge for synergieffekter mellom de. Dette gjennomføres igjennom å arrangere fysiske møteplasser for alle medlemmene i Start, fortrinnsvis én gang i semesteret. I tillegg arrangere ledersamlinger for lokallagsledere og følge opp disse individuelt mellom samlingene.

Vår visjon er å være den fremste pådriveren for innovasjon og entreprenørskap blant studenter i Norge.

Gjennom å fronte lokallagene som en helhet ønsker vi å styrke innflytelsen til Start som helhet både politisk og internasjonalt.

DSC07167.JPG