Oppbygningen av Venture Cup

Venture Cup er bygd opp i tre faser.

FASE 1 – Lokal finale/Lokal Workshop: Arrangeres ved de lokale utdanningsinstitusjonene. Tradisjonelt har dette vært en lokal finale hvor de to beste ideene går videre til regional finale, men I 2019 ble det holdt et pilotprosjekt i Oslo med en Venture Cup workshop istedenfor en lokal finale. Konseptet gikk ut på at lag kunne melde seg på å få veiledning i startfasen av det vi håper blir en lengre reise inn i gründerverdenen. Dette konseptet vil bli testet ut i flere lokallag i 2020.

FASE 2 – Regional finale: De lokale vinnerne møtes for å konkurrere om de to plassene (fra hver region) til den nasjonale finalen, i tillegg til å konkurrere om et større pengebeløp.

FASE 3 – Nasjonal finale: Et storslått arrangement, som arrangeres samtidig med Start Norge sin Høstsamling. Det betyr at alle lokallagene er samlet denne helgen og følger begivenheten der flere hundre tusen kroner deles ut til de gruppene med de beste forretningsplanene.

 

Det er lokallagene som har ansvar for å gjennomføre lokale og regionale finaler. Nasjonal Venture Cup koordinator i Start Norge har ansvar for at den nasjonale konkurransen blir gjennomført og skal sørge for å holde alle lokale og regionale koordinatorer oppdatert.

Venture Cup er delt opp i fem regioner: Nord, Midt, Sør-Vest, Øst og Oslofjord.

Hver region må hvert år finne en regional koordinator i ett av lokallagene som er ansvarlig for å koordinere gjennomføringen av den regionale delen av Venture Cup.

Venture Cup regionene

Venture Cup regionene